Kuidas edukalt raadioreklaame teha?

Kuidas edukalt raadioreklaame teha?

Raadio on meedium, mille eripäraks on see, et erinevalt televisioonist, trükimeediast ja internetist puudub raadios igasugune visuaalne side tarbijaga. Seepärast on raadios reklaamimise juures mitmeid eripärasid, mida peaks enne raadioreklaami tegemist silmas Veel »

Facebookis reklaamimise kuldsed soovitused

Facebookis reklaamimise kuldsed soovitused

Selles postituses keskendume sotsiaalmeediast eeskätt Facebookile, kuna tegu on tänapäeval ühe kõige laiemalt levinuima ja populaarseima platvormiga. Just seepärast on kasulik teada erinevaid nippe, kuidas Facebookis võimalikult hästi reklaami teha. Esimene soovitus Veel »

Geniaalsed kohad, kus oma tooteid reklaamida

Geniaalsed kohad, kus oma tooteid reklaamida

Kas tõesti on kogu reklaamindus kolinud vaid internetti? Vale puha! Selles artiklis teeme ülevaate erinevatest kohtadest, kus on võimalik füüsilise asukohaga reklaam kõikidele silme ette paigutada ja seeläbi võimalikku lisakasu või müügitulu Veel »

 

Meist lähemalt

Ariinfo24.ee on sinu teejuht reklaaminduse maailmas. Me teame, et reklaamindus on pidevalt muutuv ja dünaamiline valdkond, mistõttu hoiame end kursis viimaste arengutega nii trüki-, neti- kui ka telereklaamis. Samuti hoiame kätt pulsil kõikidel muutustel, mis puudutavad sotsiaalmeedias reklaami tegemist. Ja neid teadmisi ei jäta me endile, vaid otse loomulikult jagame oma lugejatega!

Kui soovid teada, kas Twitter on ikkagi hea reklaamikanal, millisel moel on võimalik välireklaami tulusamalt korraldada ja kui palju on võimalik kasumit tagasi saada keskmisest raadioreklaami investeeringust, siis kindlasti hakka meie lehe jälgijaks ja püsivaks lugejaks. Reklaamindus on valdkond, mis ei püsi absoluutselt paigal, sest pidevalt tullakse välja uute innovatsioonidega.

Mõningate uuenduste seast võib leida sotsiaalmeedia senisest suurema rakendamise ja reklaamide avaldamise automatiseerimise internetilehekülgedel. Kõiki neid uuendusi on vaja teada, sest see mõjutab reklaamijate praktilist igapäevast tegevust suurel määral. Kui su kliendid küsivad sult uute meetodite kohta, millest nemad on kuulnud ja sa ise pole nendest teadlik, siis mõtle: millise mulje see neile sinust kui professionaalist jätab?

Õige professionaal täiendab ennast pidevalt ja sellele olemegi kogu oma portaali orienteerinud. Teisisõnu jagame infot, mida läheb kindlasti igapäevases tööelus vaja. Niisama tühja juttu me ei aja!

Ariinfo24.ee ootab sind kaasa mõtlema kõikidel teemadel, mis puudutavad nii traditsioonilisi kui ka modernseid reklaamiviise. Jälgime viimaseid arenguid reklaamitehnoloogiate loomisel, et anda neid teadmisi oma lugejatele edasi. Sa võid olla alati kindel selles, et meie lehel on ainult kontrollitud info. Me keeldume avaldamast ebausaldusväärset infot isegi siis, kui seda väljastavad mõned teised juhtivad väljaanded. Seevastu on meie motoks järgnev: tõhus ja kontrollitud info on hea reklaamiloome kindel alus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *