Reklaami kaudu tarbijateni jõudmine

Vahet pole, kas kasutad oma reklaamikanaliks sotsiaalmeediat, televisiooni või trükimeediat. Võid arvestada sellega, et sõltumata kanalivalikust seisnevad sinu ja tarbijate püüdmise vahel mõned kuldsed reklaamireeglid, mis arvatavasti jäävad veel pikaks ajaks püsima. Seejuures pole absoluutselt oluline, kas sa kasutad virtuaalset reaalsust või hoopiski vana head müügikataloogi. Inimeste psühholoogia ja juba ammu läbi proovitud nipid ei aegu sugugi nii ruttu, kui võib inimestele tänapäeval mulje jääda. Järgnevalt vaatlemegi lähemalt, mida on võimalik mõtestatud reklaamimisega saavutada ja kuidas seda kõike ikkagi ise teha.

Mõtle vajadustele

Väga oluline on iga reklaami puhul keskenduda tarbija vajadustele. Liialt tihti hakkavad inimesed mõtlema sellele, mis neile ise selle konkreetse toote või teenuse juures meeldib. See on vale ots, kust alustada, kuna lõpliku ostuotsuse teeb ikkagi tarbija üksikult või terve leibkond tervikuna. Siinjuures ei mängi mitte mingisugust rolli, mida tootjad või reklaamijad ise oma “kullakesest” arvavad. Loeb ikkagi see, mis on konkreetse tarbija või tarbijate grupi vajadused ja soovid. Kui see toode täidab neid vajadusi-soove, siis on kõik hästi. Reklaam peab esile tõstma ja rõhutama neid vajadusi ning näitama konkreetselt, kuidas see toode neid vajadusi rahuldab.

Proovi rääkida õiges keeles

Jah, me ei mõtle siinkohal seda, et võiksid vältida võõrkeelseid reklaame inimeste emakeelses keskkonnas. Pigem soovime rõhutada seda, et ka igas keeles on erinevaid allkeeli. Vahel ei pruugi vanemad absoluutselt aru saada, millest ikkagi nende teismelised lapsed räägivad, kuna nende släng on lihtsalt niivõrd erisugune. Seepärast tasub alati läbi mõelda, kas sinu reklaamid kõnetavad tarbijaid ikkagi “õiges keeles” või võib see konkreetne sõnade kasutus ja lähenemine neile võõristavana tunduda. Tee korralikult taustauuringut näiteks fookusgruppide näol, sest see annab sulle vastavat sisendit tegemaks võimalikult efektiivseid ja ratsionaalseid otsuseid reklaamiloome vallas.

Kasuta kujundeid

Inimestele meeldivad nii sõnalised kui visuaalsed metafoorid, sest need panevad meie fantaasia tööle ja keskendavad tähelepanu ühte punkti. Just sellepärast proovi reklaame luues alati leida kõige huvitavamad kujundid, vahet ei ole, kas need on pildilised või sõnadesse pandud. Proovi leida üles just sellised metafoorid, mis seostuvad hästi sinu toote või teenuse pakutud väärtusega.